Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

KOVZ - Евиденција на верски заедници

ПРЕГЛЕД на регистрирани цркви, верски заедници и религиозни групи

1. МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА (Рег.Ц.бр.1/08)

бул. “Партизански одреди“ бр.12 Скопје

Стефан Велјановски, Архиепископ Охридски и Македонски г.г.Стефан

3 160 697, 3 160 685, 3 160 439, 3 136 631

2. КАТОЛИЧКА ЦРКВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр.2/08)

ул: “Димитрие Туцовиќ“ бр.31, Скопје

Киро Стојанов, бискуп скопски и апостолски егзарх

тел/факс: 3 164 123

3. ЕВАНГЕЛСКО-МЕТОДИСТИЧКА ЦРКВА ВО МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр.3/08)

ул. “Загребачка“ бр.4 Струмица

Емил Заев 070 311-678

тел: 034 322-662, 034 344 069

4. ХРИСТИЈАНСКА АДВЕНТИСТИЧКА ЦРКВА (ЦРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ НА СЕДМИОТ ДЕН) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр. 4/08)

ул: .“Влае“ 42, Скопје

Михајло Гурев

02 2030-777; 2048038; 078/ 280-410

adventisti.mk@gmail.com; mihajlogurev@yahoo.com


5. ХРИСТИЈАНСКА АДВЕНТИСТИЧКА ЦРКВА ВО МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр. 5/08)

Ул. “Петар Поп Арсов“ бр.25, Скопје

Данило Николовски

02 3229-942

6. ХРИСТИЈАНСКА БАПТИСТИЧКА ЦРКВА “РАДОСНА ВЕСТ“ (Рег.Ц.бр. 6/08)

ул: “Благоја Давков“ бр.10, Скопје

Марко Грозданов

02 3213-457

7.ЕВАНГЕЛСКА СОБОРНА ЦРКВА (Рег.Ц.бр. 7/08)

ул: “Христо Смирненски“ бр.20 Скопје


тел:2 462 751 факс:2 620 904

8. НОВОАПОСТОЛСКА ЦРКВА ВО МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр. 8/08)

ул: “Негошева“ бр.24 Скопје

Ев. Стојан Маневски

02 3082-997; 075 440-960

9. ЕВАНГЕЛСКА ЦРКВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр. 9/08)

ул. “Франклин Рузвелт“ бр.16, Скопје

Петре Петров

тел: 3 111 457, 3 115 190 070 250 826

10. ХРИСТИЈАНСКИ ЦЕНТАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр. 10/08 и 1/11)

ул.“Никола Русински“ бб ТЦ Карпош 3 локал 84 Скопје

Тони Шапов

тел: 02 3136-123 фак: 02 3136-351

11. ЦРКВА БОЖЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Рег.Ц.бр. 11/08)

Инче Ајровски

046 253 350 070 261 638

pginoski@yahoo.com

12. ХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА БОЖЈИ ГЛАС (Рег.Ц.бр. 15/09)

ул:“Георги Димитров“ бр.12, Скопје

Јован Јоновски

тел: 2 630 466 070 252 989

jonovski@gmail.com

13. ХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА БЛАГА ВЕСТ ВО РМ (Рег.Ц.бр.1609)

ул. “Моша Пијаде“ бр.87, Куманово

Константин Кајшаров

тел: 031 445 847 075 247 470

p.vlaste@yahoo.com

14. АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦРКВА ВО РМ (Рег.бр.Ц.17/10)

Ул.Трифун Хаџијанев бр.5/4

Борче Поповски

15. ЦРКВА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТЦИТЕ ОД ПОДОЦНЕЖНИ ДНИ ВО МАКЕДОНИЈА (Рег.бр.Ц.4/11)

Ариф Елмаз

071 992 357

16. ЕВАНГЕЛСКО ПРОТЕСТАНТСКА ЦРКВА ГЛАСНОСТ (3 РСВЗРГ 6/16)

Александар Маџоровски

17. СКИЕНТОЛОШКА ЦРКВА ВО МАКЕДОНИЈА (РСВЗРГ 2/17)

Стефан Ќостаров


18. ЦРКВА „ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТОВО“ - ЦЕХ (РСВЗРГ 4/19)

ул. Стромашево, бр. 10-А/4 - Битола

Ацо Митев, ул. Стромашево, бр. 10-А/4 - Битола