Овој веб сајт користи колачиња "Cookies"

Би сакале да користиме веб колачиња "Cookies", со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата апликација. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство на нашата апликација

KOVZ - Вработени

Вработени


  • НАТАША НИЌИФОРОВИЌ, Советник

Контакт: моб: 071/ 269-593; е-пошта: natasa.nikiforovik@kovz.gov.mk


  • ЕЛЕНА СТОЈАНОВА, Советник

Контакт: моб: 075/ 273-600; е-пошта: elena.stojanova@kovz.gov.mk


  • м-р ОГНЕН КОЦЕВСКИ, Соработник

Контакт: моб: 071/ 376-036; е-пошта: ognen.kocevski@kovz.gov.mk


  • БЕСИМ МЕМЕДИ, Помлад соработник

Контакт: моб: 071/ 343-135; е-пошта: besim.memedi@kovz.gov.mk


  • РУЖИЦА ИЛИЕВ, Помлад соработник

Контакт: е-пошта: ruzica.iliev@kovz.gov.mk


  • ПЕТАР ПЕТКОВСКИ, Помлад соработник

Контакт: моб: 078/ 450-127; е-пошта: petar.petkovski@kovz.gov.mk


  • МАРИЈА ПЕТКОВСКА, Помлад соработник

Контакт: моб: 071/ 929-402; е-пошта: marija.petkovska@kovz.gov.mk


  • СВЕТОЗАР ТАСЕВСКИ, Курир 

Контакт: моб: 071/377-049


  • КОСТА СТЕФАНОВСКИ, Шофер 

Контакт: моб: 071/377-046