MIRËNJOHJE

Komisioni fillon të ndajë Mirënjohje vjetore, me të cilën do të afirmojë përfitimet e ndonjë veprimtarie, do të tregojë respekt për punën e dikujt, do të tregojë vlerësim dhe mbështetje publike për projekte me interes të veçantë publik. Për çmimin, Komisioni do të krijojë një grup pune, i cili, duke ndjekur kontributet dhe ngjarjet gjatë vitit, në përputhje me rregulloren e përcaktuar, do të zgjedhë, bartësin e mirënjohjes vjetore, e cila mund të jepet si "Shpresa e zgjuar", "Kontribut i veçantë" ose "Arritje jetësore".