Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Палата Емануел Чучков, Ул.Бихачка,бр 2, влез 1 кат 2
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

Директорот на КОВРАГ м-р даријан сотировски во просториите на Комисијата одржа  средба со претставниците на ЕПИ (Евангелско-протестантската иницијатива).

На средбата се разговараше да активностите за изминатава година, како и за заедничките цели во новата.