Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Палата Емануел Чучков, Ул.Бихачка,бр 2, влез 1 кат 2
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

Меѓународен студиски ден

На 12. 11. 2018 во организација на Римокатоличката црква во Македонија и на Католичкиот факултет од Сараево, во Скопје се одржа Меѓународен студиски ден, на кој еминентни научни работници од Македонија и странство ги изложија своите научни тези за историјата на Римокатоличката црква во Македонија.