Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

23.02.2018г.   соопштение

Директорот на КОВЗРГ  М-р Даријан Сотировски донесе Одлука за определување на работно време со странки

 

 

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен Весник на Р.М" бр 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11) Директорот на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи М-р Даријан Сотировски донесе одлука за определување на работното време на вработените во КОВЗРГсо странки.

Од денес работното време со странки е секој работен ден во времетраење за целото работно време т.е од 08:30 до 16:30 часот.