Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

Новиот директор на ковзрг даријан сотировски стапи на должност на 21.02.2018 година.

 

 

 

Новонаименуваниот директор на КОВЗРГ ја презеде должноста, КОВЗРГ, во следниот период посветено ќе работи низ сеопфатен процес да создаде атмосфера на соработка, компромис и доверба меѓу верските заедници.

 

 Државата ќе покаже зголемена грижа за состојбите со кои се соочуваат верските заедници и сервисно ќе одговори на нивните потреби согласно Закон.

КОВЗРГ ќе ги штити уставното начело на секуларност на државата и верските слободи и права на граѓаните