Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови

втор ден од 4-тата светска конференција за меѓурелигиски дијалог која се одржува во Битола. Меѓурелигискиот дијалог како одговор на зголемените закани од фундаментализам и радикализам.

 

 

 

Директорот на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи Проф.д-р Валентина Божиновска со изјава за Канал 5 во врска со оваа тема и текот на конференцијата.

Семејството, миграциите, бегалските кризи и тероризмот како предизвици за интеркултурниот и меѓурелигиски дијалог, како и злоупотребата на современите начини за електронска комуникација и на социјалните мрежи беа темите на кои се дискутираше на вториот ден на конференцијата. Целата изјава на директорот на КОВЗ проф.д-р Валентина Божиновска проследетего на следниот линк https://youtu.be/YCi-KIHZxkU