Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови
ВРАБОТЕНИ

ВРАБОТЕНИ ВО КОМИСИЈАТА:

 • ЗЕКО АБАЗИ, Заменик директор
 • ЗОРИЦА АНГЕЛОВСКА-КОВАЧЕВИЌ, Раководител на сектор
 • СЕЈДУЛА ЛИМАНОВСКИ, Соработник
 • НАТАША НИЌИФОРОВИЌ, Советник
 • ЕЛЕНА СТОЈАНОВА, Советник
 • м-р ОГНЕН КОЦЕВСКИ, Соработник
 • АДЕМ РАМАДАНИ, Помлад соработник
 • ХАСИЈЕ СЕЛМАНИ, Помлад соработник
 • БЕСИМ МЕМЕДИ, Помлад соработник
 • м-р ФАТИ АЗИЗИ, Помлад соработник
 • РУЖИЦА ИЛИЕВ, Помлад соработник
 • СВЕТОЗАР ТАСЕВСКИ, Курир